מעיין טיירי משקיעה שעות באיכילוב
מעיין טיירי באיכילוב

מעיין טיירי משקיעה שעות באיכילוב

גם הירוקה מעיין טיירי משקיעה שעות בשהות עם ילדי המחלקה האונקולוגית באיכילוב עוברת ילד ילד מעניקה לו שומת לב ובעיקר תקווה לילדים החדשים שהגיעו השבוע.