top of page
אגודת עזרה למרפא
 שע"י אברכי חסידי בעלזא (ע"ר)
מס' עמותה: 580012318

בואו לעזור לנו להציע מגוון שירותים רפואים להקל את סבלם של חולים בישראל

- כל פונה ייענה במלוא תשומת הלב

- כל שירותי האגודה ניתנים חינם 

השירות שלנו
השירות שלנו

מרכזי שיקום יומיים

אגודת עזרה למרפא מפעילה לרווחת הפונים שני מרכזי שיקום מתקדמים 

הכוללים בריכה שיקומית / טיפולית

ילדים של החיים

שלשה פרויקטים שנותנים טיפול ועזרה לילדים ומשפחותיהם  שמתמודדים עם מחלת סרטן, מחלות קשות אחרות ונכות גופנית

קבלת ייעוץ מהרב פירר

קבלת עצה והכוונה מניסיונו ומידיעותיו המקיפות של מייסד האגודה  - הרב אלימלך פירר

מהמדיה
מהמדיה
  המלצות ועדויות

פרופסר חנה בלאו

Director, Pulmonary Institute
Schneider Children's Medical Center of Israel

במשך השנים ראיתי את הרב פירר איך הוא מבריק, לא רק בשטח הרפואי של המקרה אלא גם באנושיות ובעמידה בתקנים הכי גבוהים של האתיקה

חדשות
bottom of page