top of page

הענקת תעודות הוקרה לרב פירר

חבר כבוד

בבורסת היהלומים הישראלית

Anchor 1
Anchor 2

דוקטור לשם כבוד

מטעם מכון ויצמן למדע

Anchor 3

דוקטור לשם כבוד

מטעם אוניברסיטת חיפה

Anchor 4

ה'תשס"ה

2005

פרס בגין 

מטעם מרכז מורשת מנחם בגין

Anchor 5

  ה'תשנ"ז

  1997

פרס ישראל על

תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה

Anchor 6

דוקטור לשם כבוד 

מטעם אוניברסיטת בר-אילן

Anchor 7

אות נשיא המדינה למתנדב 

Anchor 8
bottom of page