הענקת תעודות הוקרה לרב פירר

חבר כבוד

בבורסת היהלומים הישראלית

 
 

דוקטור לשם כבוד

מטעם מכון ויצמן למדע

 

דוקטור לשם כבוד

מטעם אוניברסיטת חיפה

 

ה'תשס"ה

2005

פרס בגין 

מטעם מרכז מורשת מנחם בגין

 

  ה'תשנ"ז

  1997

פרס ישראל על

תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה

 

דוקטור לשם כבוד 

מטעם אוניברסיטת בר-אילן

 

אות נשיא המדינה למתנדב