תרמו לנו

איש את רעהו יעזורו
ולאחיו יאמר חזק

כל תרומה יכולה להוסיף חיים!

1

לתרומה בישראל

2

לתרומות מחו"ל במטבעות:
$, €

3

לוגו ביט

לתרומה באמצעות BIT

קבלה המוכרת לצורך מס תשלח באמצעות דואר אלקטרוני
מייד לאחר השלמת התשלום