• 1
  • 2
  • 3
  • 4
מאובטח
Step 1
הסכום הנקוב בקבלה יהיה בשקל ישראלי הקבלה מוכרת לצרכי מס בישראל בלבד
* הקבלה שתונפק תהיה ישראלית