top of page

מרכז שיקום יום - שדרות

סיפור על מעון השיקום בשדרות

בחודש מאי 2017, התקבלה למרכז בשדרות - לאה, בחורה אתיופית מעיר דרומית, בת למשפחה מרובת ילדים ודלת אמצעים, שסובלת מאפילפסיה שגרמה לבעיות תפקודיות נרחבות .

לאה בת ה-24, לא הוכרה ע"י הרשויות בעירה ולכן הוזנחה בביתה במשך מספר שנים.

במרכז עזרה למרפא בשדרות נבנתה לה תוכנית שיקום פיזית ורגשית אינטנסיבית, שדרשה ממנה להגיע שלוש פעמים בשבוע ליום מלא של 8 שעות.

אביה שהתקשה מאוד להסיע אותה ביקש להפסיק את הטיפולים בשל בעיית ניידות.

לאחר פניה לביטוח הלאומי שסרב לסייע בניידות, בוצעה פניה למפקד יחידה במשרד הביטחון בבקשה לגייס אותם לתרום במסגרת תרומה לקהילה ולסייע בהסעות.

מפקד היחידה נרתם ללא תנאי ובמשך כל השנה האחרונה לאה הגיעה למרכז בזכות ההסעות שארגנו בתורנות עובדי היחידה.

לאה עברה תהליך ארוך ומורכב שכלל הכנה להשתלבות מוגנת בקהילה, הוכשרה במיומנויות חיים ובלמידה אישית להתמודד עם חיי היומיום, זאת תודות לעובדות הסוציאליות והצוות הפארא-רפואי במרכז.

לאחרונה הוחלט לשלב את לאה במסגרת תעסוקה מוגנת בקהילה, סמוך לביתה ואכן היא תתחיל לעבוד בתחילת החודש הבא.

נמשיך ללוות אותה בדרכה החדשה ובמידה ויידרש תשוב אלינו.

בפרידה שהתקיימה מלאה, ציינה כי: "תהליך השיקום בעזרה למרפא נתן לי עצמאות ותחושה שאני מסוגלת לעשות הרבה יותר דברים שלא הייתי מסוגלת קודם, אני וההורים שלי מאוד מעריכים את המאמץ והעזרה שעשיתם ומודים לכם מקרב לב."

תודה מיוחדת ליחידה שהתנדבה לסייע בתהליך שיקומה של לאה.

bottom of page