ביקור שר הרווחה, מר שמולי יצחק

ביקור שר הרווחה , מר שמולי יצחק בעזרה למרפא.

בשבוע החולף, ביום חמישי, ד בחשון, 22.10 בקר שר הרווחה, העבודה והשרותים החברתיים במשרדי אגודת עזרה למרפא.

כב' השר נענה להזמנתו של יו"ר האגודה הרב -פירר לבקר ולהתרשם בעשיה של האגודה בכל התחומים והתמקדות ב"בית לחיים" המופעל ע"י האגודה עבור משפחות חרדיות לנוער בעלי צרכים יחודיים.

השר והנלוויים אליו שמעו סקירה מקיפה מפי כב' הרב על הפעילויות העיקריות של האגודה, וביו השאר גם על פעילות ספציפית של האגודה גם בתנאי מגפת הקורונה והעזרה היחודית של האגודה למ.ד.א ולבית החולים תל השומר בעידוד והובלת מבריאי קורונה לצורך דגימות פלזמה.

במהלך הביקור שהו השר ופמליתו ב"בית לחיים" ונחחשפו לפעילות חברתית של קבוצת הבנים

(וקבוצת הבנות ) והתרשמו מתחזוקת הבנין והנקיון המופתי השורר בו. מהלך הביקור נוהל ע"י מנהל "בית לחיים" מר מוטי ארבל" אשר עמד על יחודיות הטיפולים והצרכים המיוחדים של המקום ביחס להשתתפות משרד הרווחה בתקציב הפעילות.

כב' הרב הסביר לשר הרווחה את המציאות הייחודית של מימון הבית לחיים וביקש את עזרתו בביצוע הבטחות קודמות של משרד הרווחה והעומדים בראש המערכת שאינם רואים עין בעין את המציאות הייחודית של מעון זה.