ביקור שר הרווחה, מר שמולי יצחק
ביקור שר הרווחה, מר שמולי יצחק בעזרה למרפא.

ביקור שר הרווחה, מר שמולי יצחק

בשבוע החולף, ביום חמישי, ד בחשון, 22.10 בקר שר הרווחה, העבודה והשרותים החברתיים במשרדי אגודת עזרה למרפא