עזרה למרפא
השותפים שלנו

פעילות האגודה מסתמכת בעיקרה על תרומות. השותפים שלנו הן אנשים פרטיים הפותחים את ליבם למען הנזקקים לשירותי האגודה והן חברות מהמובילות במשק וכן קרנות ותורמים מחו"ל.

נתרם ע"י: איילת הרצליך

סכום התרומה:

3500 ₪

לע"נ:

דינה כהן

נתרם ע"י: עוזיאל יוסף

סכום התרומה:

1950 ₪

לכבוד:

שני בוכניק

נתרם ע"י: נעמי ורטהיימר

סכום התרומה:

1950 ₪

לכבוד:

יונתן יעקב

נתרם ע"י: אברהם פיש

סכום התרומה:

1800 ₪

לכבוד:

שירה פוקס

נתרם ע"י: חנה לנדאו

סכום התרומה:

3500 ₪

לע"נ:

יעקב בוזגלו

נתרם ע"י: משה לוי

סכום התרומה:

2500 ₪

לרפואת:

דינה כהן