הודיה בביקור אצל ליבי
והירוקה הודיה גולומב מגיעה לביקור אצל החניכה הצמודה ליבי רפפורט

הודיה בביקור אצל ליבי

והירוקה הודיה גולומב מגיעה לביקור אצל החניכה הצמודה ליבי רפפורט המאושפזת בבית החולים תל השומר