הירוקה יוצאת לביקור בית אצל החניכה
הירוקה נעמי לנדאו

הירוקה יוצאת לביקור בית אצל החניכה

והירוקה נעמי לנדאו יוצאת לביקור בית אצל החניכה שלה אדל מלכה (תל השומר) והילדה כפי שניתן לראות, בעננים