הכלה הטרייה רבקי גפנר
הכלה הטרייה רבקי גפנר

הכלה הטרייה רבקי גפנר

הכלה הטרייה רבקי גפנר (איכילוב) והצמודה שלה הירוקה שירה וינרוט שמתכוננות היטב לצום ט באב בקפה רימון בקניון ממילא בבירה, וגם תפילה בכותל לא תזיק