המלכה של איכילוב
המלכה של איכילוב

המלכה של איכילוב

הלני המלכה של איכילוב ממתינה בקוצר לירוקות קוויני הלפרט ושירז מלמד שיביאו לה גלידות ושתייה, הלני מאושפזת זה זמן רב וכל פעם שהבנות מגיעות הילדה מקבלת אותן בסבר פנים…