ילדי עזרה למרפא בנופש חלומי באילת
תמונה מנופש באילת

ילדי עזרה למרפא בנופש חלומי באילת

150 ילדים חולי סרטן ומלווים יצאו לנופש חלומי באילת.