ירוקות בתל השומר
מתנדבות בתל השומר

ירוקות בתל השומר

גם הירוקות דבורה מן ומעיין מרגוליס נוחתות בתל השומר לעשות חלוקה עם עגלת עזרה למרפא המפורסמת