מי נצפו באיכילוב?
המתנדבות באיכילוב

מי נצפו באיכילוב?

בבית החולים איכילוב, ניצפו הירוקות נעמי וינרוט מעיין טיירי קוייני הלפרט ושירז מלמד