מתכוננים לשבת
איכילוב

מתכוננים לשבת

גם באיכילוב מתכוננים לשבת עם חלות ויזניץ שתייה ארטיקים והרבה רעש שעושות הירוקות קוויני הלפרט שירז מלמד ונעמי וינרוט