עדי ועדי בתל השומר
עדי ועדי בתל השומר

עדי ועדי בתל השומר

עדי ממשיכה לתל השומר כדי לחלוק חלוקה של דברים טובים עם הירוקה עדי איצקוביץ