עזרה למרפא מצטרפת ל"אנרגיה ירוקה"

במרכז השיקום השיקומי ששל האגודה בעיר שדרות נחנך השבוע מתקן סלולרי לייצור חשמל עבור המרכז.

מערכת של פאנלים הוצבה בגג המרכז ומייצרת חשמל לתצרכת עצמית של המרכז.

המרכז צורך חשמל בשעור גבוה עקב המתקנים המיוחדים הנמצאים בו (כגון הברכה המיוחדת לטיפולים

הידרותרפיים) מערכות מיזוג משוכללות ועוד.

ייצור החשמל העצמי מתוכנן לחסוך הוצאות חשמל בשעור של עד כ -50 % מהעלות החדשית.

מצורפת תמונה של גג המרכז בה "נטועים" הפנלים.