עזרה למרפא מצטרפת ל"אנרגיה ירוקה"
עזרה למרפא מצטרפת ל"אנרגיה ירוקה"

עזרה למרפא מצטרפת ל"אנרגיה ירוקה"

במרכז השיקום השיקומי ששל האגודה בעיר שדרות נחנך השבוע מתקן סלולרי לייצור חשמל עבור המרכז. מערכת של פאנלים הוצבה בגג המרכז ומייצרת חשמל לתצרכת עצמית של המרכז.