ראיון מיוחד עם הרב אלימלך פירר בנושא הקורונה
ראיון עם הרב פירר לגבי קורונה

ראיון מיוחד עם הרב אלימלך פירר בנושא הקורונה

כל המציל נפש: "הזקנים בכל מקרה ימותו? זו אמירה סינית, אני מזועזע". פיקוח נפש "כל אדם שיכול להחמיר אף יור מההנחיות עדיף"