שנה טובה לילדי עזרה למרפא

שנה טובה לילדי עזרה למרפא

סיכום פעילות "ילדים של החיים" לשנת תשע"ט