שנה טובה לילדי עזרה למרפא
מתנדבת של עזרה למרפא עם ילד חולה

שנה טובה לילדי עזרה למרפא

סיכום פעילות "ילדים של החיים" לשנת תשע"ט