top of page

הרב פירר ייסד ובנה מערכת סיוע רפואית לחולים מכל גווני הקשת החברתית. לכל הפונים אליו, משמש הרב פירר עצמו מקור השראה.

אודות

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

הרב אלימלך פירר

הרב פירר ייסד ובנה מערכת סיוע רפואית לחולים מכל גווני הקשת החברתית.

לכל הפונים אליו, משמש הרב פירר עצמו מקור השראה. הוא ניחן במרץ בלתי רגיל המלווה בסבלנות, במאור פנים ובשקט נפשי שהם תנאי הכרחי לעבודה עם צבור חולים, קשישים ונסעדים, הזקוקים לסעד נפשי יותר מכל דבר אחר. זה שנים מקדיש הרב פירר את כל עתותיו וכוחותיו לגמילות חסד בהיקף ובגיוון ראויים לציון ובדבקות שאין לה רע. הוא משמש כתובת נאמנה לכל דורש הנזקק לעזרה רפואית מכל סוג שהוא.

הרב פירר הוא אות ומופת באהבת אדם, במסירות הנפש ובמאור פנים שהוא מעניק לקהל המשחרים לפתחו בכל שעות היממה.

פעולתו המתמדת הנמשכת שלא על מנת לקבל פרס הייתה לשם דבר בפי כל ברחבי הארץ ומחוצה לה, רבבות רבות של בני אדם נזקקו ונזקקים לסיועו ומצאו ומוצאים בו סועד וסומך מסור ונאמן."

היסטוריה

פעילותו ההתנדבותית של הרב פירר החלה בהיותו אברך צעיר בכולל, בעקבות מצוקה של חבר שנדרש להשיג מכשיר רפואי מתקדם לביתו. הרב פירר סייע להשיג את המשאבים הנדרשים ולהגעת המכשיר לארץ. מקרה זה ופניות סיוע נוספות דחפו אותו להקים ארגון להשאלת ציוד רפואי ובהמשך, בשנת 1979, להקמת אגודת "עזרה למרפא".

bottom of page