עזרה למרפא הכינה מערך מקצועי שמאפשר הטסת חולים ליעד הנדרש להם, כמעט בכל מצב, ליעד הנדרש עבורם 

הטסת חולים לחו"ל

ילדים של החיים

first-aid-kit-bag (1).png

שווי ערכת הטסה מעל

$220,000

ביטוח כל הסיכונים לציוד

walker.png

$7,000

רכישת ציוד חירום חדש ותיקונים לקיים 

transfusion.png

$50,000

למעלה מ

$100,000

שווי כרטיסי טיסה שנתרמו ע"י ידידי האגודה , באמצעותם סייעה האגודה להציל חיים

money-bag-with-dollar-symbol.png

ציוד ותרופות מתכלות

$10,000

ישנם מצבים בהם מתעורר הצורך בהטסת חולים. על פי רוב, יהיו אלה חולים שהעברתם לחו"ל דרושה לצורך מתן טיפול רפואי, שלא ניתן לקבלו בישראל. מצד שני, יכולים אלה להיות חולים שנקלעו למצב רפואי קשה בחו"ל, והם זקוקים להעברה לארץ לצורך המשך טיפול. אגודת מרכז עזרה למרפא הכינה מערך מקצועי שמאפשר את העברתם של אותם חולים ליעד הנדרש להם, כמעט בכל מצב, ליעד הנדרש עבורם.

מה צריך לעשות טרם פנייה לקבלת השירות?

כיצד לקבל את השירות?

יש להעביר את הניירת הרפואית הרלוונטית לפקס שמספרו 03-6161177 .

לאחר מכן התקשרו למשרדי האגודה

למס': 5777000 03 ולבקש את התורן המטפל בהטסות.

חשוב קודם כל לבדוק מול קופת החולים או חברת הביטוח של המטופל האם ישנו כיסוי ביטוחי לטיסה.

1

במידה ויש, הטיפול חייב להתבצע באמצעות החברה המבטחת.

2

טיפול עצמאי עלול לגרוע מזכויות המבוטחים ולפגוע בקבלת הכיסוי המגיע להם.

3