top of page

בריכה טיפולית עדכנית ביותר עם "רצפה צפה"  המאפשרת לכל אחד להיכנס עם כל מגבלה

בריכה שיקומית

הבריכה השיקומית משתרעת

על פני שטח של

100מ"ר

12.5X8 מ'

כל שעה מתבצעת סירקולציה של מי הבריכה

חום מי הבריכה

34

1,500,000ש"ח

לחודש הינו שווי השירות

הניתן בבריכה ההידרותרפית

swimming-pool.png

350 מטופלים

נעזרים בבריכה ההידרותרפית כל שבוע

?למי השירות מתאים

הבריכה מותאמת לטיפול במגוון רחב של בעיות, ומטופלים בה ילדים ומבוגרים כאחד.

יתרונותיה של הבריכה

בריכה ההידרותרפיה המתקדם ביותר והיחידה במינה בארץ המאפשרת גישה גם לנפגעי ארבע גפיים והתאמת עומק המים לקבוצות של מטופלים ילדים ומבוגרים.

כיצד לפנות לאגודה כדי להתקבל לבריכה שיקומית?

לקבלת פרטים ובדיקת התאמה 03-5777021

את כל הניירת הרפואית יש לשלוח אל פקס  03-6169561     

מה צריך להציג כדי להתקבל לבריכה 

להציג הפנייה רפואית

לעבור ראיון אצל מרכזת ההידרותרפיה

2

1

המרכזת תקבע למטופל את היעדים, תדירות הטיפול וסוגי הטיפולים הנדרשים

3

bottom of page